Joomla project supported by everest poker review.

Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ερευνα του Χορού


    Πρόκειται για το μεγαλύτερο γεγονός στο χώρο της μελέτης του χορού, και την καλύτερη ευκαιρία για να παρουσιαστούν πρωτοποριακές εργασίες σε ένα μεγάλο κοινό επαγγελματιών, δασκάλων χορού, χορογράφων, ερευνητών, κριτικών και διοργανωτών. Προσεγγίζει όλες τις μορφές του χορού, τόσο καλλιτεχνικά όσο και επιστημονικά.

    Τα συνέδρια του CID-UNESCO παρακολουθούν κατά μέσο όρο 400 ειδικοί από 40 χώρες των 5 ηπείρων (δεκαπλάσιοι από ότι σε ένα σύνηθες διεθνές συνέδριο).

    Διοργανώνεται από το τοπικό Τμήμα του CID σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID-UNESCO. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

    Διενεργείται με διεθνείς προδιαγραφές και είναι αυστηρά μη-κερδοσκοπικό. Δεν υπάρχουν προσκεκλημένοι ομιλητές ή ακροατές - η εγγραφή είναι απαραίτητη.

    Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών με επιστημονική μεθοδολογία.
- Μαθήματα χορού
- Παραστάσεις χορευτικών σχημάτων
- Διαλέξεις, προβολές και συζητήσεις
- Εκθέσεις και πωλήσεις βιβλίων, δίσκων, ειδών που ενδιαφέρουν τους χορευτές
- Επισκέψεις σε σχετικούς χώρους, όπως μουσεία ή σχολές χορού
- Βραδιές όπου οι σύνεδροι μπορούν να γνωριστούν καλύτερα.

    Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται συστηματικά με το χορό, μέσα σε πνεύμα που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων και διευκολύνει τις άτυπες συζητήσεις.

    Οι σύνεδροι παίρνουν με την εγγραφή τους έναν μεγάλο σάκκο χορευτή με βιβλία, έντυπα και δώρα. Γλώσσες εργασίας είναι τα αγγλικά και η γλώσσα της διοργανώτριας χώρας. Αλλες γλώσσες χωρίς μετάφραση.

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα στη γραμματεία. Οι εργασίες και οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν απαραίτητα ένα μήνα πριν από την έναρξη (πλήρες κείμενο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές) για έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή και ένταξη στο πρόγραμμα.

Συνεχής ενημέρωση και εκτεταμένες πληροφορίες:     www.orchesis-portal.org/cdr/


**************************************************
- Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID είναι ο επίσημος ανώτατος οργανισμός για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου.
- Αναγνωρίζεται από την UNESCO, τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς.
- Ανάμεσα στα χιλιάδες μέλη του είναι οι σημαντικότερες ομοσπονδίες, οργανώσεις, σχολές, ομάδες, καθώς και άτομα σε περισσότερες από 150 χώρες.
- Είναι παγκόσμια μη-κυβερνητική μη-κερδοσκοπική οργάνωση (NGO) που ιδρύθηκε το 1973 στην UNESCO στο Παρίσι, όπου εδρεύει.
- Η UNESCO είναι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό.


Conseil International de la Danse - CID - International Dance Council
UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75735 Paris 15, France
www.unesco.org/ngo/cid              www.cid-portal.org
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


***********************************************


      Προδιαγραφές του Παγκόσμιου Συνεδρίου


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
Η υποβολή παρουσίασης από έναν σύνεδρο είναι προαιρετική.
Συνιστάται να μελετήσετε τα πρακτικά προηγούμενου συνεδρίου και να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία πριν ετοιμάσετε μια παρουσίαση.
Μια παρουσίαση μπορεί να είναι: ανακοίνωση, διάλεξη, παράσταση, μάθημα, προβολή ή έκθεση.
Για κάθε είδος παρουσίασης υποβάλλεται ένα μήνα πριν ένα χωριστό κείμενο στα αγγλικά ή στη γλώσσα της χώρας, με τα στοιχεία του σύνεδρου, τον τίτλο της παρουσίασης, πλήρη περιγραφή της, κατάλογο των συνοδευτικών αρχείων με σύντομη περιγραφή τους.
Τα συνοδευτικά αρχεία μπορεί να είναι εικόνες, δείγματα μουσικής ή βίντεο. Είναι αριθμημένα από 1 έως 10. Οι εικόνες είναι σε τύπο jpg μέχρι 500 kb η κάθε μία. Τα μουσικά δείγματα σε mp3 και τα video clips σε mpg.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι ανακοινώσεις αφορούν αδημοσίευτα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών με επιστημονική μεθοδολογία. Υποβάλλεται το πλήρες κείμενο, όχι περίληψη, με email. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 6.000 λέξεις, απόλυτα έτοιμο για έκδοση. Αρχίζει με το όνομα του συγγραφέα, μετά τον τίτλο, το κείμενο με αριθμημένες υποδιαιρέσεις (εισαγωγή, ενότητες, συμπεράσματα, σημειώσεις, πηγές, αριθμημένες λεζάντες εικόνων) και στο τέλος η διεύθυνση του συγγραφέα και σύντομο βιογραφικό του. Υποβάλλεται στα αγγλικά ή/και στη γλώσσα της χώρας. Για κάθε ανακοίνωση δίνεται χρόνος 20 λεπτών, για μια σύντομη σχολιασμένη παρουσίαση και κυρίως για ερωτήσεις από το ακροατήριο. Τα πρακτικά με τα πλήρη κείμενα δίνονται στους σύνεδρους πριν την έναρξη του Συνεδρίου ώστε οι συζητήσεις να γίνουν σε υψηλότερο επίπεδο.

 Οι ανακοινώσεις αφορούν:
- Ερευνες με επιστημονική μεθοδολογία (εθνογραφική, κοινωνιολογική, ιστορική, παιδαγωγική, ψυχολογική, ιατρική κλπ.).
- Αδημοσίευτα στοιχεία για το χορό σε σχέση με συναφή θέματα (μουσική, φορεσιά, θέατρο κλπ.).
- Προσέγγιση οργανωτική, καλλιτεχνική, κοινωνική, επιστημονική, εκπαιδευτική, οικονομική κ.ά., με τεκμηριωμένες προτάσεις.
- Αναφορά για την κατάσταση του χορού σε μια περιοχή, έναν τομέα ή μια χώρα.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Η διάλεξη διαφέρει από την ανακοίνωση στο ότι στηρίζεται κυρίως σε οπτικό υλικό (βίντεο, διαφάνειες) με ταυτόχρονα σχόλια ή επίδειξη. Δεν υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. Ο παρουσιαστής χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλογής του, χωρίς μετάφραση. Η διάρκεια είναι επίσης 20 λεπτά. Υποβάλεται κείμενο (όνομα του σύνεδρου, τίτλος, εκτενής περιγραφή, ενδεχομένως βιβλιογραφία, αριθμημένοι τίτλοι των συνοδευτικών αρχείων) σε χαρτί και σε ηλεκτρονικό αρχείο, μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία του οπτικοακουστικού υλικού.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η ζωντανή επίδειξη μιας μεθόδου διδασκαλίας ή μιας χορευτικής έκφρασης διαρκεί 30 λεπτά. Υποβάλλεται περιγραφή όπως παραπάνω, για να καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χορευτικές παραστάσεις γίνονται το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν περιγραφή (κείμενο με τις παραπάνω προδιαγραφές) που καταχωρείται στα πρακτικά. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, μέχρι 10 λεπτά (5 λεπτά για σόλο), εφόσον δεν πρόκειται για φεστιβάλ αλλά το κοινό αποτελείται από επαγγελματίες του χορού.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Στις εκθέσεις παρουσιάζονται εκδόσεις και κάθε είδους παραγωγές ή είδη που ενδιαφέρουν τους χορευτές, με φροντίδα και ευθύνη του σύνεδρου. Υποβάλλεται περιγραφικό κείμενο όπως παραπάνω, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες ανάγκες σε επιφάνειες τοίχου και δαπέδου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Η προβολή βίντεο είναι απόλυτα ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προδιαγραφές. Παρουσιάζονται DVD, μετά από συνεννόηση για τον προγραμματισμό.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Προτείνονται ειδικές επισκέψεις με την οπτική γωνία του χορού, σε μουσεία, σχολές, θέατρα, συλλογές και άλλους σχετικούς χώρους που θα υποδεχτούν τους σύνεδρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα-Τετάρτη:  εγγραφές, παλαβή τσάντας συνέδρου, συναντήσεις, επισκέψεις.
Πέμπτη-Σάββατο:  ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών, διαλέξεις, μαθήματα, εκθέσεις, προβολές - ώρες 10.00-16.00.
Πέμπτη-Σάββατο:  βραδυνές παραστάσεις, ώρες 20:00-23:00
Κυριακή:  Επισκέψεις, συναντήσεις, ομαδικές φωτογραφίες, κλείσιμο.

ΔΙΑΜΟΝΗ
Οι σύνεδροι φροντίζουν για τη μετάβαση και τη διαμονή τους, κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Για πληροφορίες και κρατήσεις σε προνομιακές τιμές για τους σύνεδρους και τα συνοδεύοντα πρόσωπα μπορείτε να απευθυνθείτε στα συνεργαζόμενα πρακτορεία ή ξενοδοχεία που θα σας δώσει η γραμματεία του συνεδρίου.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι 65 € για τα μέλη (φοιτητές 30 €). Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, και έναν σάκκο σύνεδρου με το πρόγραμμα, το DVD των πρακτικών, βιβλία, δώρα και διάφορα έντυπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ζητήσουν να εγγραφούν μέλη και να δηλώσουν συμμετοχή στο Συνέδριο με email, με επιστολή τους και βιογραφικό, ή καλύτερα με επίσκεψή τους στη γραμματεία.

www.orchesis-portal.org/cdr/


****************************************************


        Χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Συνεδρίου


1.  Αυστηρά μη-κερδοσκοπικό: επανδρώνεται από άμισθα μέλη του CID

2.  Ο μεγαλύτερος αριθμός συνέδρων παγκοσμίως: 700 το 2006 και επί πλέον περίπου 1000 θεατές στις βραδινές παραστάσεις.

3.  Ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών: πάνω από 40, από τις 5 ηπείρους.

4.  Πραγματοποιείται επί 24 συνεχή χρόνια.

5.  Οργανώνεται από κορυφαίους φορείς ειδικευμένους στο χορό.

6.  Η μέγιστη κάλυψη: ανακοίνωση 1 χρόνο πριν, που δημοσιεύεται από δεκάδες περιοδικά του χορού, ενημερωτικά δελτία και ιστοσελίδες, και στέλνεται σε 150.000 επαγγελματίες σε 200 χώρες.

7.  Διαφορετικό από φεστιβάλ, ανοικτά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, επαγγελματικές εκθέσεις κλπ., αν και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία τους.

8.  Επίσημη αναγνώριση από Υπουργεία, Δήμους και μεγάλες Οργανώσεις.

9.  Επιστημονική Επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίων 7 χωρών

10.  Τα πλήρη κείμενα υποβάλλονται προς έγκριση - όχι περιλήψεις

11.  Προθεσμία υποβολής κειμένων ένα μήνα πριν το Συνέδριο.

12.  Χωρίς προσκαλεσμένους ομιλητές, φιλοξενούμενους ή ακροατές: μόνο εγγεγραμμένους σύνεδρους-μέλη, δηλαδή επιλεγμένους επαγγελματίες

13.  Απόλυτη ισότητα: ο ίδιος χρόνος παραχωρείται σε όλους τους σύνεδρους

14.  Ολα τα κείμενα, εικόνες, μουσικές, βίντεο περιλαμβάνονται στο DVD

15.  Το DVD των πρακτικών είναι χωρίς δικαιώματα, οπότε κυκλοφορεί σε αμέτρητα αντίτυπα σε όλον τον κόσμο

16.  Ολες οι μορφές χορού: μπαλέτο, μοντέρνος, παραδοσιακός, σαλονιού κλπ.

17.  Κάθε προσέγγιση: διδασκαλία, χορογραφία, έρευνα, θεραπεία, διασκέδαση κλπ.

18.  Περιλαμβάνει: παραστάσεις, μαθήματα, ανακοινώσεις, διαλέξεις, εκθέσεις, βίντεο, επισκέψεις κ.ά.

19.  Στον κάθε σύνεδρο δίνεται μια τσάντα σύνεδρου με: πιστοποιητικό συμμετοχής, πρόγραμμα, βιβλία, αφίσες, σήματα, αυτοκόλλητα, DVD, βιβλίο, δώρα, φυλλάδια κλπ.

20.  Οι παραστάσεις δίνονται σε μεγάλο κεντρικό θέατρο, με τηλεοπτική κάλυψη.

Κανένα άλλο χορευτικό γεγονός στον κόσμο δεν συνδυάζει πάνω από 3 από τα 20 αυτά χαρακτηριστικά.


www.cid-portal.org
www.unesco.org/ngo/cid

Articles View Hits
279760
.Design by Cid-Portal.org. © 2012 Dance Congress