Joomla project supported by everest poker review.

 

CID Uluslararası Dans Araştırmaları Kongreleri


Amaç
CID Uluslararası Dans araştırmaları kongreleri, dünya çapında dans ile ilgili farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bir araya geldiği en geniş kapsamlı organizasyonlardır. Kongrelerde temel amaç, pek çok farklı ülkeden gelen koreograf, dans eğitmeni, dans araştırmacıları, tarihçiler ve farklı disiplinlerden dans ile ilgili profesyonellerin araştırma ve çalışmalarını birbirleri ile paylaşabilecekleri profesyonel bir ortam oluşturmaktadır. Kongreler aynı zamanda, dans ile amatör olarak ilgilenen kişilerin katılımına açık sergi, performans ve atölye çalışmaları da içermektedir. Her sene, 5 kıtada 40 ülkeden yaklaşık 400 kişi CID kongrelerine katılmaktadır.

Kapsam
CID kongreleri, dansın her formuna, dans ile ilgili her türlü etkinliğe ve ilgilenen herkese açıktır. Katılım herhangi bir seçim kriterine veya davete bağlı değildir. Dans festivalleri, yarışmalar ve benzeri etkinlikler ile karıştırılmamalıdır. Kesinlikle kar amacı güdülmez. Tüm başvurulara herhangi bir ayrım göz etmeksizin, içerik ve katılım amaçlarına göre kongre programında yer verilir. Profesyoneller için, mesleki ve ticari ilişkiler kurabilecekleri sektörel bir fuar niteliği taşımaktadır.  Dans ile kişisel olarak ilgilenen katılımcılar için ise, dansı her boyutu ve formu ile tanımak ve bizzat tecrübe etmek için zengin bir yelpaze sunmaktadır.
Kongre programları, tüm gün süren farklı etkinliklerden oluşmaktadır.

•    Bilimsel Oturumlar : Öğleden önce, bilimsel araştırmalara (bildiri, poster, sunum) ve orjinal, denenmiş yöntemlerin sunulduğu ve meslektaşlar tarafından değerlendirildiği oturumlara yer verilir.

•    Atölye Çalışmaları : Öğleden sonra, uzman eğitmenler tarafından, farklı dans tekniklerinin kısaca tanıtıldığı ve katılımcılar tarafından tecrübe edildiği atölye çalışmaları yer alır.

•    Dans Performansları ve Gösteriler : Gece programlarında, bireysel veya dans grupları tarafından performanslar ve sanatsal video gösterimlerine yer verilir. Kongrenin bu bölümü katılımcılar ile beraber izleyicilere de açıktır.

•    Sosyal Etkinlikler: Gün sonunda, katılımcıların rahat bir ortamda bir arada olabileceği ve bilgi alış verişinde bulunabileceği geceler, yemek, sohbet, dans vb. etkinlikleri gerçekleşir.

•    Sergiler : Kongre boyunca, kongre alanında yer alan farklı platformlarda  dans ile ilgili katılımcılara ait kitap, müzik, resim, kostüm vb. sergileri teşhir edilir.

•    Bölgesel Geziler : Kongre boyunca, özel ilgi alanlarına yönelik olarak,  dans okulları, müzeler ve  tarihi alanlara  geziler yer almaktadır.
Organizasyon
Kongreler, kongreye ev sahipliği yapan ülkedeki local CID şubeleri tarafından organize edilir. Kongre organizasyonu, CID Uluslararası Dans Konseyi ile işbirliği içinde ve Kültür Bakanlığı, Ulusal UNESCO komitesi ve yerel belediyelerin desteği ile gerçekleşir.

Katılım, Başvuru ve Kayıt
•    Kongre kapsamında, performans ve gösteriler dışındaki tüm etkinlikler sadece başvuru ve kaydını gerçekleştirmiş olan katılımcılara açıktır. Bilimsel oturum ve atölye çalışmalarına izleyici veya gözlemci olarak katılım kabul edilmemektedir.

•    Kongrede bir etkinlik sunmak isteğe bağlıdır. Kongre kapsamında, belli bir etkinlik sunmak isteyen katılımcıların (bilimsel oturum, atölye çalışması, performans, gösteri, sergi vb.) kongre tarihinden en az 1 ay önce, etkinliklerinin içeriği ve teknik ihtiyaçlarını kongre organizasyonuna Bilim Komitesine aktarılmak üzeree bildirmeleri ve kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

•    Öngörülemeyen nedenlerden dolayı, son dakikada kongreye katılamayan kişilerin sunum, poster, video gösterimleri ve sergilerine, göndermiş oldukları sunum, doküman ve görsel malzemeler kullanılarak kongre programında yer verilir.

•    Tüm katılımcıların, vize başvuruları, resmi destek başvuruları ve izin gibi bürokratik işlemleri göz önüne alarak  mümkün olduğunca erken kayıt yaptırmaları önerilmektedir. Tüm resmi başvuru süreçlerinde, kayıt sonrası kendilerine verilecek olan katılım belgelerini ve resmi başvurularından yararlanabilirler. Bu belgelerin zamanında ulaşması için, erken kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Kongre ile ilgili Bilgi ve Kayıt İçin:
Üyelik Başvuruları İçin:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.orchesis-portal.org/cdr


-  Uluslararası Dans Konseyi CID tüm dünya ülkelerindeki tüm dans biçimlerini içine alan resmi şemsiye organizasyondur.
-  CID, başta UNESCO olmak üzere, ulusal ve yerel yönetimler ile uluslararası organizasyon ve kuruluşlar tarafından tanınmıştır.
-  Üyeleri, 170’yi aşkın ülkedeki önde gelen federasyonlar, birlikler, okullar, kumpanyalar ve bireylerden oluşmaktadır.
-  CID, 1973 yılında, halen yerleşik bulunduğu UNESCO Paris Merkezi bünyesinde kurulmuştur.
-  UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonudur.

International Dance Council  -  Conseil International de la Danse
CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France
Tel. +33 1 4568 4953     WhatsApp +33 6 1155 3111   
www.cid-world.org     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Articles View Hits
319783
.Design by Cid-Portal.org. © 2012 Dance Congress