Joomla project supported by everest poker review.

     CID Uluslararası Dans Araştırmaları Kongreleri


Amaç
CID Uluslararası Dans araştırmaları kongreleri, dünya çapında dans ile ilgili farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bir araya geldiği en geniş kapsamlı organizasyonlardır. Kongrelerde temel amaç, pek çok farklı ülkeden gelen koreograf, dans eğitmeni, dans araştırmacıları, tarihçiler ve farklı disiplinlerden dans ile ilgili profesyonellerin araştırma ve çalışmalarını birbirleri ile paylaşabilecekleri profesyonel bir ortam oluşturmaktadır. Kongreler aynı zamanda, dans ile amatör olarak ilgilenen kişilerin katılımına açık sergi, performans ve atölye çalışmaları da içermektedir. Her sene, 5 kıtada 40 ülkeden yaklaşık 400 kişi CID kongrelerine katılmaktadır.

Kapsam
CID kongreleri, dansın her formuna, dans ile ilgili her türlü etkinliğe ve ilgilenen herkese açıktır. Katılım herhangi bir seçim kriterine veya davete bağlı değildir. Dans festivalleri, yarışmalar ve benzeri etkinlikler ile karıştırılmamalıdır. Kesinlikle kar amacı güdülmez. Tüm başvurulara herhangi bir ayrım göz etmeksizin, içerik ve katılım amaçlarına göre kongre programında yer verilir. Profesyoneller için, mesleki ve ticari ilişkiler kurabilecekleri sektörel bir fuar niteliği taşımaktadır.  Dans ile kişisel olarak ilgilenen katılımcılar için ise, dansı her boyutu ve formu ile tanımak ve bizzat tecrübe etmek için zengin bir yelpaze sunmaktadır.
Kongre programları, tüm gün süren farklı etkinliklerden oluşmaktadır.

•    Bilimsel Oturumlar : Öğleden önce, bilimsel araştırmalara (bildiri, poster, sunum) ve orjinal, denenmiş yöntemlerin sunulduğu ve meslektaşlar tarafından değerlendirildiği oturumlara yer verilir.
 
•    Atölye Çalışmaları : Öğleden sonra, uzman eğitmenler tarafından, farklı dans tekniklerinin kısaca tanıtıldığı ve katılımcılar tarafından tecrübe edildiği atölye çalışmaları yer alır.

•    Dans Performansları ve Gösteriler : Gece programlarında, bireysel veya dans grupları tarafından performanslar ve sanatsal video gösterimlerine yer verilir. Kongrenin bu bölümü katılımcılar ile beraber izleyicilere de açıktır.

•    Sosyal Etkinlikler: Gün sonunda, katılımcıların rahat bir ortamda bir arada olabileceği ve bilgi alış verişinde bulunabileceği geceler, yemek, sohbet, dans vb. etkinlikleri gerçekleşir.

•    Sergiler : Kongre boyunca, kongre alanında yer alan farklı platformlarda  dans ile ilgili katılımcılara ait kitap, müzik, resim, kostüm vb. sergileri teşhir edilir.

•    Bölgesel Geziler : Kongre boyunca, özel ilgi alanlarına yönelik olarak,  dans okulları, müzeler ve  tarihi alanlara  geziler yer almaktadır.
Organizasyon
Kongreler, kongreye ev sahipliği yapan ülkedeki local CID şubeleri tarafından organize edilir. Kongre organizasyonu, CID Uluslararası Dans Konseyi ile işbirliği içinde ve Kültür Bakanlığı, Ulusal UNESCO komitesi ve yerel belediyelerin desteği ile gerçekleşir.

Katılım, Başvuru ve Kayıt
•    Kongre kapsamında, performans ve gösteriler dışındaki tüm etkinlikler sadece başvuru ve kaydını gerçekleştirmiş olan katılımcılara açıktır. Bilimsel oturum ve atölye çalışmalarına izleyici veya gözlemci olarak katılım kabul edilmemektedir.

•    Kongrede bir etkinlik sunmak isteğe bağlıdır. Kongre kapsamında, belli bir etkinlik sunmak isteyen katılımcıların (bilimsel oturum, atölye çalışması, performans, gösteri, sergi vb.) kongre tarihinden en az 1 ay önce, etkinliklerinin içeriği ve teknik ihtiyaçlarını kongre organizasyonuna Bilim Komitesine aktarılmak üzeree bildirmeleri ve kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

•    Öngörülemeyen nedenlerden dolayı, son dakikada kongreye katılamayan kişilerin sunum, poster, video gösterimleri ve sergilerine, göndermiş oldukları sunum, doküman ve görsel malzemeler kullanılarak kongre programında yer verilir.

•    Tüm katılımcıların, vize başvuruları, resmi destek başvuruları ve izin gibi bürokratik işlemleri göz önüne alarak  mümkün olduğunca erken kayıt yaptırmaları önerilmektedir. Tüm resmi başvuru süreçlerinde, kayıt sonrası kendilerine verilecek olan katılım belgelerini ve resmi başvurularından yararlanabilirler. Bu belgelerin zamanında ulaşması için, erken kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Kongre ile ilgili Bilgi ve Kayıt İçin:
Üyelik Başvuruları İçin:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.orchesis-portal.org/cdr


-  Uluslararası Dans Konseyi CID tüm dünya ülkelerindeki tüm dans biçimlerini içine alan resmi şemsiye organizasyondur.
-  CID, başta UNESCO olmak üzere, ulusal ve yerel yönetimler ile uluslararası organizasyon ve kuruluşlar tarafından tanınmıştır.
-  Üyeleri, 150’yi aşkın ülkedeki önde gelen federasyonlar, birlikler, okullar, kumpanyalar ve bireylerden oluşmaktadır.
-  CID, 1973 yılında, halen yerleşik bulunduğu UNESCO Paris Merkezi bünyesinde kurulmuştur.
-  UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonudur.
 

Merkez :
International Dance Council CID,  UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris, France
www.cid-portal.org

 
 
                         Dünya Dans Araştırmaları Kongre
                                 Katılımcılar İçin Bilgiler

Etkinlik Başvuruları
Kongre, dans ile ilgili herkesin katılımına açıktır. Kongrede bir etkinlik  düzenlemek isteğe bağlıdır.

Kongre kapsamında etkinlik düzenlemek (Sunum, araştırma raporu, poster sunumu, performans, sergi, video gösterimi ) isteyen katılmcılar için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.
•    Kongre Çalışmaları DVD'sinde yer almak üzere çalışmalarını yazılı olarak, word (.doc.) formatında ve İngilizce olarak göndermeleri gerekmektedir.
•    Kongrenin dili İngilizcedir. Kongre sırasında Araştırma Raporlarını sunacak olanlar için simültane tercüme olanağı sağlanacaktır.
•    Sunum metninin, başka bir lisanda da hazırlanarak ayrı bir dosya halinde olmak kaydıyla asıl sunuma eklenerek gönderilmesi de mümkündür. Sunum ekinde resim, müzik veya video örnekleri de gönderilebilir, bu dosyaların ise 1 den 10 a kadar numaralanması ( en fazla 10 adet ) ve dosya başlıklarının ana metin dosyasında belirtilmiş olması gerekmektedir.
•    Resim dosyaları .jpg. formatında ve herbiri en fazla 500 kb uzunluğunda olmalıdır.
•    Müzik dosyaları .mp3. formatında, video dosyaları .mpeg.2 veya .divx.formatında ve maksimum toplam boyut 2 mbytes olmalıdır.
•    CID tarafından organize kongre DVD'lerini edinerek sunumunuz için fikir alabilirsiniz.

Etkinlik İçerikleri

Bilimsel Sunumlar
Araştırma metninin tamamını ( cd, disket veya e-mail ile, veya kağıt çıktısı olarak ) Bilimsel Komite tarafından incelenmek ve programa dahil edilmek üzere kongre tarihinden en az 1 ay önce gönderiniz.
Metinler 6.000 kelimeden uzun olmamalı, yazarın adı, soyadı, ünvanı belirtilmelidir.
Metin bölümlere ayrılmış olmalıdır: Özet, giriş, alt bölümler, notlar, referanslar, resim başlıkları, yazarın kısaca tanıtımı, isim ve açık adres gibi.
Kongreye katılamayacak olmanız halinde, yine de kayıt yaptırabilir ve çalışma metninizi gönderebilirsiniz; onaylanması halinde çalışmanız Kongre Çalışmaları DVD'sinde yer alacaktır.Adınızı temsilen oturum başkanı tarafından ya da görevlendirilen yetkili tarafından sunulacaktır.
Konferans sırasında sözlü özet anlatımına ayrılan süre, ( önceden gönderilmiş olan metin okunmayacaktır ) dinleyici soruları dahil 20 dakikadır. Kongreye katılmayacak olsalar dahi, yardımcı yazarların da kayıtlı konuşmacı olmaları gerekmektedir.
Sunulacak olan araştırma raporlarının önceden yayımlanmamış olmaları gerekmekte olup, aşağıdaki konularda hazırlanmış olabilir:
•    Bilimsel metodolojiye göre yürütülmüş bir araştırma (etnografik,sosyolojik, tarihsel, pedagojik, psikolojik, tıbbi, vb. )
•     Müzik, kostüm, tiyatro gibi diğer konularla bağlantılı dans çalışmaları
 •    Organizasyon amaçlı artistik, sosyal, bilimsel, eğitimsel, ekonomik ve diğer belgeye dayalı yaklaşımlar
 •    Belirli bir bölge, alan veya ülkede dansın durumuna ilişkin raporlar

Gösterimli Sunumlar
Gösterimli sunumlar sunucunun sözlü anlatımıyla desteklenen film, video veya slayt gösterimlerinden oluşabilir. Sunucu kendi seçeceği lisanı tercüme edilmeksizin de kullanabilir. Süre 20 dakikadır.  Katılım da bulunmak için  detaylardan oluşan bir çalışma dosyası yukarıda belirtilmiş olan formatlarda gönderilmelidir:
Başlık, metin, fotoğraflar, müzik veya video örnekleri, sunucunun isim ve adresi, sunum esnasında ihtiyaç duyulacak cihazlar.
 
Atölye Çalışmaları
Bir dansın veya öğretim tekniğinin pratik olarak sunumu olup, ayrılan süre 30 dakikadır.
Sunumun konu başlığı ve tanımını içeren çalışma dosyasına yukarıda belirtilen formatlarda resimler, müzik/video örnekleri eklenebilir.
İlan edilen kongre programı uyarınca sürdürülecek olan "Uygulamalı Sunumlar" kongreye katılım başvurusu yapmış olan CID üyelerinin tercihleri doğrultusunda verilen öğreti ve pratik çalışmalara birebir iştirak etmeleri ile gerçekleştirilir.
Dans teknikleri, dans- adım uygulamaları, pratik uygulamalar, öğretiler, yöresel-bölgesel ve stil danslar gibi başlıklar altında uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Performanslar
Katılımcılar; Bireysel veya grup olarak 3 ile 10 dakika arasında bir sahne gösterisi sergilenebilir.
Gösteri teması, içeriği ve gösterim için gerekli olası talepleri içeren çalışma dosyasına yukarıda belirtilen formatlarda resimler, müzik/video örnekleri eklenebilir.
Performans Gösterileri kongre programı içerisinde ilan edildiği şekli ile akşam bölümlerinde her türlü donanıma sahip "Sahne" düzeninde gerçekleştirilecektir. Sunumu yapacak sanatçılar bu programları ile ilgili ses ve varsa benzeri kayıtları program sorumlusuna iletecekler, istedikleri taktirde kendilerine tahsis edilen zaman dilimi içerisinde prova yapma imkanı bulabileceklerdir.
 
Sergiler
Yayınlar, kostümler, müzik aletleri ve diğer materyalden oluşan sergiler açılabilir veya bu materyallerin satışı yapılabilir. Böyle bir çalışma için gönderilecek dosyada ihtiyaç duyulan minimum duvar ve/veya yerin alan genişliği belirtilmelidir. Organizasyon görevlileri sergi düzenleyicilerine yardımcı olacak ancak sorumluluk almayacaklardır. Yukarıda belirtilen formatlarda metin dosyası gönderilmelidir. Kongreye katılmanızın mümkün olmaması durumunda yine de kayıt yaptırabilir ve katılımcılara verilecek çantalara konulmak üzere materyallerinizi gönderebilirsiniz.

Video Gösterimleri
Video gösterimleri tamamen ücretsizdir, DVD veya kasetinizi gösterilmek üzere gösterim odası görevlisine vermeniz yeterlidir. Kongreye katılamamanız durumunda ise kayıt yaptırdıktan sonra DVD veya kasetinizi gönderebilir ve gösterim odasında gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Poster Sunumu
Posterler 70 cm x 95 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.
Katılımcıların adı, soyadı ve adresi belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir.
 
Kayıt İçin Bilgiler
Katılımcılar, kongrenın başında giriş yaparken, CID rozetlerini (her zaman taşımak üzere), kongrenın detaylı bir programını içeren dosyalarını ve çeşitli bilgilendirme dokümanları ve hediyerlerden oluşan kitlerini teslim alabileceklerdir. Kayıt sırasında ayrıca, üyelik ücreti tahsil makbuzu (55 Euro) ve kongre kayıt ücreti tahsil makbuzlarını (65 Euro) alabileceklerdir. Kongreye katılım için başka herhangi bir ücret gerekmemektedir. Daja önce üyeliklerini güncelleştirememiş katılımcılar, kayıt sırasında üyeliklerini güncelleştirebilirler.
 
KONAKLAMA VE ULAŞIM

-  Uluslararası Dans Konseyi CID tüm dünya ülkelerindeki tüm dans biçimlerini içine alan resmi şemsiye organizasyondur.
-  CID, başta UNESCO olmak üzere, ulusal ve yerel yönetimler ile uluslararası organizasyon ve kuruluşlar tarafından tanınmıştır.
-  Üyeleri, 150’yi aşkın ülkedeki önde gelen federasyonlar, birlikler, okullar, kumpanyalar ve bireylerden oluşmaktadır.
-  CID, 1973 yılında, halen yerleşik bulunduğu UNESCO Paris Merkezi bünyesinde kurulmuştur.
-  UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonudur

 Merkez :
International Dance Council CID,  UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris, France       
 www.cid-portal.org

Articles View Hits
279772
.Design by Cid-Portal.org. © 2012 Dance Congress