Διεθνής Πιστοποίηση Διδασκαλίας Χορού

Πρόγραμμα αρ. 16 του CID

 

          Διεθνής Πιστοποίηση Διδασκαλίας Χορού

 

 

Περίγραμμα:

  1. Κάθε Επίπεδο περιλαμβάνει 150 ώρες διδασκαλίας.
  1. Η σχολή, ο δάσκαλος και ο μαθητής πρέπει να είναι Μέλη του CID.
  1. Ο δάσκαλος στέλνει στο CID δήλωση ότι ο μαθητής συμπλήρωσε 150 ώρες διδασκαλίας μαζί του.
  1. Το CID στέλνει πιστοποιητικό που ισχύει παγκόσμια.
  1. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται για όλες τις χώρες και όλα τα είδη χορού.

 

Πληροφορίες:  http://www.cid-portal.org/certification/