گواهی نامه

گواهی نامه

گواهی نامه بین المللی مطالعات رقص

طرح کلی

1-هر بخش شامل 150 ساعت آموزش است.

2-آموزشگاه، مربی و هنرجو عضو انجمن می شوند.

3- آموزشگاه باید گواهی تکمیل دوره آموزشی 150 ساعته را به انجمن ابلاغ کند.

4- انجمن گواهی نامه رسمی را در کاغذ ویژه که در تمام دنیا معتبر است، می فرستد و آموزشگاه در مراسم ویژه گواهی نامه را به هنرجویان اعطا می کند.

5- این روش برای تمام کشورها و اشکال رقص اجرا می شود.

6- این خدمات مانند تمام خدمات انجمن رایگان است.

 

تعهدات

انجمن جهانی رقص تنها سازمان سطح بالایی است که می تواند تعهدات محکمی را عرضه کند، زیرا:

* دولتهای عضو یونسکو آن را به رسمیت شناخته اند.

* با بیش از 155 کشور در جهان ارتباط دارد.

* از هرگونه نفوذ و منفعتی مستقل است.

* جهانی است و به هیچ کشور خاصی مرتبط نیست.

* کاملا غیر انتفاعی است و از پذیرش هر پولی به جز حق عضویت خودداری می کند.

* کارمندان منتخب که دستمزدی دریافت نمی کنند، آن را به صورت دموکراتیک اداره می کنند.

* کاملا تثبیت شده است و سابقه طولانی 39 ساله دارد.

* شایستگی گردهم آوردن متخصصین سطح بالا را دارد.

* در برگیرنده تمام انواع رقص است.

 

خصوصیات گواهی نامه انجمن

یکنواختی: سیستم برای تمام کشورها یکسان است.

تاییدیه: انجمن درخواست تاییدیه گواهی نامه های هنرجویان را تایید می کند.

 

اطمینان: گواهی نامه ها را دبیرخانه مرکزی انجمن صادر می کند.

گزینش: آموزشگاه و مربیان و هنرجویان اعضای انجمن جهانی رقص است.

برابری: تمام اشکال رقص و تمام زمینه ها.

مدت اعتبار: دائمی است.

بدون هزینه: همواره رایگان است.

 

اطلاعات مورد نیاز برای گواهی نامه بین المللی

به مدیر آموزشگاه

لطفا یک فرم برای هر هنرجو که برای دریافت گواهی نامه بین المللی مطالعات رقص در نظر گرفته اید، پر و ارسال کنید.

اسم کامل هنرجو:

نشانی پستی هنرجو:

ایمیل هنرجو:

 تلفن ثابت:

تلفن همراه:

نوع رقص:

سطح:

نام آموزشگاه:

نام مربی:

 

 ملاحظات

* کل هزینه فقط شامل حق عضویت است: برای مربی+ برای آموزشگاه+ برای هنرجو.

گواهی نامه رایگان است.

* اطلاعاتی که در بالا با حروف پررنگ نوشته شده است، روی برگه گواهینامه چاپ می شود. از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

* فقط یک نوع رقص باید ذکر شود، برای مثال: باله یا تانگو یا بالروم یا رقص درمانی و غیره، به زبان انگلیسی.

* سطح باید با عدد قید شود. یعنی یک یا دو یا سه. هر سطح 150 ساعت است. در یک سال بیش از یک گواهی نامه صادر نمی شود.

 

* مدارک به آموزشگاه ارسال می شود، نه به نشانی هنرجویان.

* از هنرجویان بخواهید ایمیل خود را در وبسایت انجمن تایید کنند:

www.cid-portal.org/validation

* توجه داشته باشید که مراسم اهدای گواهینامه، درشان گواهی نامه بین المللی باشد. والدین، هنرجویان، اشخاص مهم، روزنامه نگاران و مقامات را دعوت کنید. عکسهای مراسم را به صفحه فیسبوک انجمن بفرستید:

https:/www.facebook.com/groups/1669368256675201/