(Croatian) Hrvatska

Međunarodno plesno vijeće

(International Dance Council CID) 

CID je službena krovna organizacija za sve vrste plesa u svim zemljama svijeta.

CID je prepoznat od strane UNESCO-a, državnih vlada i lokalnih uprava, međunarodnih organizacija i institucija.

Povezuje zajedno najvažnije međunarodne, državne i lokalne organizacije, jednako kao i odabrane pojednice aktivne u plesu.

CID je nevladina organizacija osnovana 1973. godine unutar sjedišta UNESCO-a u Parizu, gdje mu je i danas baza.

Članovi CID-a su su istaknuti savezi, udruženja, škole, tvrtke i pojedinci iz više od 160 zemalja.

 

International Dance Council  CID  Conseil International de la Danse

UNESCO,  1 rue Miollis, FR-75732 Paris, France; tel. +33 1 4568 4953    www.cid-portal.org

 

 

Glavne karakteristike

 

CID je krovna organizacija, u smislu da funcionira drugačije od članova unutar organizacije. Nije povezan s određenom školom, tvrtkom, savezom ili bilo kojom drugom institucijom.

CID ne organizira festivale, radionice, natjecanja ili druge događaje – to rade odsjeci i članovi.

Kao strogo nekomercialna organizacija, ne prodaje proizvode niti usluge. Jedini financijski izvor su članarine. Organizacija je neovisna o vladama, političkim ideologijama ili ekonomskom interesu.

CID tretira sve oblike plesa na jednak način. Ne promovira određeni oblik plesnog izričaja, prepoznavajući njegov univerzalni karakter kao umjetničku formu, sredstvo edukacije te kao predmet istraživanja.

Ne diskriminirajuća je organizacija. Odražavajući principe UN-a i UNESCO-a, otvoren je za sve pristupe plesu, bez predrasuda o rasi, spolu, religiji, političkom opredjeljenju ili društvenom statusu.

CID-om se upravlja demokratski – rukovodstvo se odabire svake četiri godine. Odabrani službenici ne primaju prihode.

Broj članova neprekidno raste; 2011. godine u CID je bilo uključeno više od 700 ustanovnih članova (saveza, škola, tvrtki, natjecanja, festivala itd.) i preko 4,000 pojedinaca (koreografa, učitelja, povjesničara plesa, administratora, kritičara i drugih) iz 155 zemalja.

Organizacija je otvorena prema članovima, prima organizacije, ustanove ili pojedince s dovoljnim akreditivima.