(Latvian) Latvija

Starptautiskā Dejas Padome CID CID (Conseil International de la Danse) ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē. Starptautisko Dejas Padomi atzīst UNESCO, valstu valdības un pašvaldības, starptautiskas organizācijas un institūcijas. CID ir vispasaules forums, kas apvieno vissvarīgākās starptautiskās, nacionālās un vietējās organizācijas, kā arī atlasītas, dejas mākslā aktīvas personas. CID ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1973. gadā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, kur tā arī ir bāzēta. CID biedri ir pašas prominentākās federācijas, asociācijas, skolas, kompānijas un personas no 150 valstīm.

Galvenās iezīmes CID ir jumta organizācija tādā nozīmē, ka tā attīstās citā līmenī nekā tās biedri. Tā nav saistīta ar kādu īpašu dejas skolu, kompāniju, federāciju vai institūciju. CID neorganizē festivālus, seminārus vai konkursus. Organizācija ir strikti nekomerciāla. Tā nepārdod ne preces, ne pakalpojumus. Tā ir neatkarīga no valdībām, politiskām ideoloģijām vai ekonomiskām interesēm. CID attiecas vienlīdzīgi pret visām dejas formām. Organizācija neuzsver kādu īpašu skatījumu uz dejas mākslu, atzīstot tās universālo dabu kā mākslas veidu, izglītības līdzekli un izpētes objektu. CID ir nediskriminējoša organizācija. Atspoguļojot Apvienoto Nāciju un UNESCO principus, tā ir atvērta jebkurām dejas formām bez aizspriedumiem attiecībā uz rasi, dzimumu, reliģiju, politisko piederību vai sociālo statusu. CID tiek pārvaldīta demokrātiski - organizācijas vadību reizi četros gados ievēl visi tās biedri. Biedru starpā ir vairāk kā 400 institūcijas (federācijas, skolas, kompānijas, konkursi, festivāli utt.) un vairāk kā 3000 personas (horeogrāfi, pasniedzēji, dejas mākslas vēsturnieki, administratori, kritiķi u.c.) no 150 valstīm. Biedru vidū ir simtiem prominentu horeogrāfu, dejotāju, pasniedzēju, simts universitātes profesoru un vēl simts personu ar doktora grādu dejas mākslā. Organizācija ir atvērta jauniem biedriem, uzņemot organizācijas, institūcijas vai personas ar atbilstošiem akreditācijas datiem.Starptautiskā Dejas PadomeConseil International de la Danse CID International Dance CouncilUNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris, Francewww.cid-portal.orgExecSec@CID-portal.orgJūs esat laipni lūgti atsūtīt savu kontaktinformāciju Starptautiskās Dejas Padomes Globālajam Katalogam `Kas ir Kas Dejā` Lūdzu atsūtiet šo ziņojumu ar Jūsu detalizēto aprakstu:- Vārds, Uzvārds :- Organizācijas nosaukums (skola/kompānija/grupa) :- Amats organizācijā (īpašnieks/direktors/pasniedzējs) :- Adrese (ar pasta kodu un valsti):- Interneta adrese :- Tālruņa numurs (fakss un mobilā tālruņa numurs) :- Jūsu aktivitātes (apraksts par savu darbību dejas mākslā, vēlams angliski) :Vai arī Jūs varat aizpildīt elektronisko formu www.cid-portal.org lapā vai atsūtīt vēstuli uz:Global Dance Directory programmeInternational Dance Council CID Conseil International de la DanseUNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, Francewww.cid-portal.orgExecSec@CID-portal.orgŠī ir strikti nekomerciāla programma, kuru uztur CID biedri, ar vēlmi palīdzēt visiem pasaules dejas dalībniekiem. Tā ir atvērta jebkurām dejas formām bez aizspriedumiem attiecībā uz rasi, dzimumu, reliģiju, politisko piederību vai sociālo statusu. Šī programma atvieglo sadarbības un kontaktēšanās iespējas. Ar vairāk nekā 150,000 adresēm no 200 valstīm tas ir lielākais dejas mākslas katalogs pasaulē. Ja Jūs esat jau atsūtījuši Jūsu kontaktinformāciju, mēs Jūs lūdzam pārbaudīt tās pareizumu.Ar nepacietību gaidām Jūsu atbildi.Aleksejs TelepņaBaltijas valstu koordinatorsStarptautiskā Dejas Padome- Starptautiskā Dejas Padome CID-UNESCO ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē- Starptautisko Dejas Padomi atzīst UNESCO, valstu valdības un pašvaldības, starptautiskas organizācijas un institūcijas- Biedru starpā ir vairāk kā 400 institūcijas (federācijas, skolas, kompānijas, konkursi, festivāli utt.) no 150 valstīm.- CID ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1973. gadā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, kur tā arī ir bāzēta.- UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija.Starptautiskā Dejas Padome CID International Dance Council - Conseil International de la DanseUNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Pirms kāda laika mēs Jums nosūtījām vēstuli ar priekšlikumu ievadīt Jūsu kontaktinformāciju Starptautiskās Dejas Padomes Globālajā Katalogā `Kas ir Kas Dejā`. Iespējams kā Jūs nesaņēmāt mūsu iepriekšējo vēstuli vai izdzēsāt to ka spamu. Vēlamies atkārtoti izteikt mūsu priekšlikumu un ceram uz Jūsu atbildi. Jūs tiekat aicināti atjaunot Jūsu kontaktinformāciju Starptautiskās Dejas Padomes Globālajā Katalogā `Kas ir Kas Dejā`, kas satur vairāk kā 150.000 adreses no 200 valstīm. Jūs varat atrast elektronisko formu Interneta lapā www.cid-portal.org.Vai arī atsūtīt šo ziņojumu ar Jūsu detalizēto aprakstu:- Vārds, Uzvārds :- Organizācijas nosaukums (skola/kompānija/gruppa) :- Amats organizācijā (īpašnieks/direktors/pasniedzēj) :- Adrese (ar pasta kodu un valsti):- Interneta adrese :- Tālruņa numurs (fakss un mobilā tālruņa numurs) :- Jūsu aktivitātes (apraksts par savu darbību dejas mākslā, vēlams angliski) :Starptautiskās Dejas Padomes Globālā Kataloga `Kas ir Kas Dejā` galvenās iezīmeswww.cid-portal.org1. Tā satur vairāk nekā 150,000 adreses no 200 valstīm, kas ir 20 reizes vairāk nekā citas Dejas Mākslas direktorijas 2. Tā ir strikti nekomerciāla: Reģistrēšana un konsultācijas ir par brīvu, nekāda reklāma vai produkcija netiek piedāvātas3. Tā ir CID-UNESCO atzīta, kura ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē.4. Tā ir atvērta jebkurām dejas formām bez aizspriedumiem attiecībā uz rasi, dzimumu, reliģiju, politisko piederību vai sociālo statusu5. Tās lietotājiem ir pieejama visa ievadītā informācija, izņemot elektroniskā pasta adreses, lai izvairītos no spam-vēstulēm 6. Tajā tiek uzskaitīti visi, nevienu nediskrimējot 7. Tajā ir pieejama elektroniskā pasta kontaktadrese un atteikšānās procedūra, lai Jūs varētu izdzēst savu informāciju no sistēmas 8. To ir izstrādājuši un ikdienā uztur īpaša darba grupa, CID biedri 9. Tā nesatur nekādus zīmējumus vai saites, lai atvieglotu informācijas ielādēšanu 10. Tā ir neatkarīga no valdībām, sabiedrībām vai ekonomiskām interesēm11. Tā garantēti saglabās savu neatkarību un nekad netiks nodota vai izmantota citiem mērķiem 12. . Tā regulāri tiek atjaunota kopš 1998. gadā Jūs varat saņemt visu informāciju pa pastu, kas tiks nosūtīta par brīvu.

- Starptautiskā Dejas Padome CID-UNESCO ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē- Starptautisko Dejas Padomi atzīst UNESCO, valstu valdības un pašvaldības, starptautiskas organizācijas un institūcijas- Biedru starpā ir vairāk kā 400 institūcijas (federācijas, skolas, kompānijas, konkursi, festivāli utt.) no 150 valstīm.- CID ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1973. gadā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, kur tā arī ir bāzēta.- UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija.International Dance Council CID UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, Francewww.cid-portal.orgExecSec@CID-portal.org

Jūsu kontaktinformācija tika publicēta Starptautiskajā Dejas Katalogā `Kas ir Kas Dejā`. Tā ir pieejama mūsu mājas lapā www.cid-portal.org . Ar prieku vēlamies Jūs aicināt kļūt par Starptautiskās Dejas Padomes Biedru, kas ir oficiālā UNESCO dejas mākslas pasaules organizācija. Kļūt par Biedru nozīmē būt simtu prominentu profesionāļu starpā, jo CID pārstāv dejas mākslu visaugstākā līmenī. Lūdzu, sekojiet procedūrai vēstules beigās, ja vēlaties pieņemt šo ielūgumu. Aleksejs TelepņaBaltijas valstu koordinatorsStarptautiskā Dejas Padome- Starptautiskā Dejas Padome CID-UNESCO ir oficiāla jumta organizācija jebkāda veida dejas mākslai visā pasaulē- Starptautisko Dejas Padomi atzīst UNESCO, valstu valdības un pašvaldības, starptautiskas organizācijas un institūcijas- Biedru starpā ir vairāk kā 400 institūcijas (federācijas, skolas, kompānijas, konkursi, festivāli utt.) no 150 valstīm.- CID ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1973. gadā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, kur tā arī ir bāzēta.- UNESCO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija.International Dance Council CID UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, Francewww.cid-portal.orgExecSec@CID-portal.org

CID biedru uzņemšanas kārtība1. Jūs atsūtat savu profesionālo darba aprakstu (kopsavilkumu, CV, biogrāfiju), raksturojot savu darbību dejas mākslā. Ja Jūsu kandidatūru izvirza CID biedrs, Jums nav nepieciešams sūtīt šo aprakstu.2. Tiklīdz Jūsu apraksts ir apstiprināts, Jūs nosūtat biedra naudu.3. Jūs saņemat Prezidenta parakstītu sertifikātu, kas apliecina, ka esat CID biedrs. Jūs saņemsiet arī CID nozīmīti, dāvanu un dažādus drukātos materiālus.4. Mēs izsūtam ikmēneša apkārtrakstu, izziņojot stipendijas, dāvinājumus, uzaicinājumus uzstāties, konferences, publikācijas, festivālus un citus starptautiska mēroga pasākumus, ko ierosinājuši CID biedri no visas pasaules. Piesakoties augstāk minētajiem pasākumiem, Jums jānorāda savs CID reģistrācijas numurs.5. Vairāk informācijas par CID atradīsiet mājas lapā: www.cid-portal.orgPieteikumu sūtiet uz e-pastu ExecSec@CID-portal.orgvai arī pa pastu vai faksu uz adresi:CID President's OfficeDora Stratou Dance Theater, Scholiou 8, Plaka, GR-10558 Athens, GreeceTel. +30 210 324 4395; fax +30 210 324 6921vai:International Dance Council CID HeadquartersUNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris, FranceBiedra naudaIndividuālām personām: 55 eiro (80 ASV dolāri)Organizācijām, kompānijām, skolām, ansambļiem, festivāliem, žurnāliem, konkursiem, asociācijām, federācijām, piegādātājiem utt.: 110 eiro (160 ASV dolāri)Asociētajiem biedriem: 250 eiro (375 ASV dolāri)Studentiem, kas nav sasnieguši 30 gadu vecumu: 30 eiro (45 ASV dolāri) Saņemot biedra naudu, Jums tiks izsūtīts:- Prezidenta parakstīts sertifikāts, apstiprinot ikgadēju piederību- Maksājuma kvīts- Biedra nozīmīte, ko ietiecams nēsāt piespraustu visu laiku- Biedra uzlīmes, ko uzlīmēt pie ieejas skolā vai uz automašīnas aizsargstikla- CID kongresu plakāti sienas dekorācijai- Dažādas dāvanas, visbiežāk grāmata, DVD, drukātie materiāli utt.

Gatavojoties Dejas dienai Šā gada 29. aprīlī, kā jau katru gadu kopš 1982. gada, starptautiskā dejotāju un dejas entuziastu kopiena visā pasaulē atzīmēs Dejas dienu. Starptautiskā Dejas Padome (The International Dance Council CID) ir sagatavojusi sekojošas vadlīnijas dejas jomā oficiāli iesaistītām personām: skolotājiem, horeogrāfiem, grupu vadītājiem, žurnālistiem, pētniekiem, asociācijām, piegādātājiem, organizācijām utt.MērķisDejas dienas pasākumu galvenais mērķis ir piesaistīt plašākas publikas uzmanību dejas mākslai. Īpaši būtu jāuzrunā "jauna" publika, cilvēki, kuri parasti neseko līdzi dejas mākslas pasākumiem.PasākumiDejas dienas ietvaros var tikt rīkotas īpašas uzstāšanās, semināri brīvā dabā, publiski mēģinājumi, lekcijas, izstādes, deju vakari, ielu uzvedumi utt. Lieliski būtu, ja būtu iespējams nodrošināt publikācijas laikrakstos un žurnālos, kā arī atspoguļot pasākumus radio and TV raidījumos.OrganizatoriPasākumus galvenokārt organizē deju ansambļi, amatieru grupas, skolas, asociācijas un citas dejā aktīvi iesaistītas organizācijas. Kad vien iespējams, ir ieteicams organizēt pasākumus sadarbībā ar dejā neiesaistītām institūcijām, kā piemēram, valsts aģentūrām, valsts skolām , pašvaldībām, uzņēmumiem vai arodbiedrībām.SatursOrganizatoriem ir brīva izvēle kā definēt pasākuma saturu.Pārliecinieties, ka tiek iekļauta vispārēja informācija par dejas mākslu, tās vēsturi, tās nozīmi sabiedrībā un tās vispārējo raksturu. To var panākt ar īsu uzrunu, informāciju programmā vai klātesošajiem izdalītu rakstveida informāciju. Pievienojot šo dimensiju Jūs padarāt pasākumu atšķirīgu no dejiskām aktivitātēm, kas notiek jebkurā citā dienā. Nolasiet ziņojumu no prominentas personas, dzejoli, fragmentu no slavena autora darba.KoordinēšanaLai sasniegtu lielākus panākumus ir svarīgi laikus uzsākt gatavošanos.Ir ļoti svarīgi informēt plašsaziņas līdzekļus par šo pasākumu.Informējiet valstiska vai reģionāla mēroga atbildīgu organizāciju, kas izziņotu Dejas dienas plānoto pasākumu programmu.Ieejai uz pasākumiem vajadzētu būt bezmaksas vai ar ielūgumiem. Ielūdziet personas, kas parasti neapmeklē deju pasākumus.Norises vietaVislabāk būtu, ja pasākumi norisinātos "jaunās" vietās, ielās, parkos, skvēros, veikalos, rūpnīcās, ciematos, diskotēkās, skolās, stadionos utt.Rīkojot pasākumu oriģinālā vidē, Jūs uzsverat faktu, ka šis ir notikums, kas veltīts plašajai dejotāju saimei.Dr. Alkis RaftisCID Prezidents