Certyfikacja

Międzynarodowa Certyfikacja Studiów Tanecznych

 Międzynarodowa Rada Tańca CID, oficjalny partner UNESCO, uwierzytelnia nauczanie, oferując BEZPŁATNĄ Międzynarodową Certyfikację Studiów Tanecznych.  http://cid-world.org/index.php/cid-programs/certification

Zasady:

  1. Każdy stopień obejmuje 150 godzin zajęć.
  1. Szkoła, nauczyciel i uczeń muszą być Członkami CID.
  1. Szkoła wysyła do CID deklarację, że dany uczeń ukończył 150 godzin zajęć.
  1. CID wysyła formalną, pergaminową Certyfikację, uznawaną na całym świecie. Szkoła wręcza Certyfikację podczas specjalnej uroczystości.
  1. Po stopniu pierwszym, uczeń może ubiegać się o Certyfikację drugiego stopnia (kolejne 150 godzin zajęć) po czym, po następnych 150 godzinach, o Certyfikację trzeciego stopnia, zgodnie z wymogami szkoły.
  1. Zasady są takie same dla wszystkich państw i wszelkich rodzajów tańca.
  1. Usługa jest bezpłatna, tak jak wszystkie usługi oferowane przez CID.

Gwarancje:

Tylko CID może zapewnić gwarancję jakości, jako że jest organizacją:

- oficjalną, uznawaną przez rządy narodowe, jest partnerem UNESCO

- międzynarodową, działa w ponad 170 krajach

- niezależną, od wszelkich wpływów czy interesów

- globalną, nie związaną z żadnym konkretnym państwem

- non-profit, nie przyjmuje żadnych wpływów pieniężnych, poza składką członkowską

- demokratyczną, zarząd jest wybierany przez członków i nie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenia

- dobrze ugruntowaną, z historią sięgającą ponad 42 lat

- kompetentną, zrzeszającą specjalistów najwyższej klasy

- otwartą, obejmującą absolutnie wszystkie formy tańca

Charakterystyka certyfikacji CID:

- Jednolitość: taka sama procedura obowiązuje wszystkie państwa

- Weryfikacja: informacje o certyfikowanych uczniach są potwierdzone przez CID

- Bezpieczeństwo: certyfikaty wydawane są centralnie, przez Sekretariat CID

- Selekcja: szkoły, nauczyciele i uczniowie są członkami CID

- Równość: dla wszystkich form, rodzajów i odmian tańca

- Stałość: zasady nie ulegną zmianie

- Nieodpłatność: zawsze zwolniona z opłat

Objaśnienie

 Proszę zwrócić uwagę na różnicę, pomiędzy certyfikatem a certyfikacją.

Certyfikat jest dokumentem obejmującym dwie strony np. szkoła wręcza certyfikaty swoim uczniom.

 Certyfikację daje trzecia strona: niezależna organizacja zajmująca się daną dziedziną. Potwierdza ona informację zadeklarowaną przez szkołę.

Uwaga

- Istnieją prywatne firmy, które udają niezależne organizacje i prowadzą sprzedaż tytułów takich jak: zaświadczenia o osiągniętych poziomach, dyplomy nauczycielskie, certyfikaty, osiągnięte mistrzostwa, nagrody w konkursach, wyniki testów itp. Tytuły wydawane przez firmy, nie mają znaczenia na zewnątrz, poza małą społecznością, którą obejmują.

International Dance Council  - Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953    Mob. +33 6 1155 3111

www.cid-portal.org      ExecSec@cid-portal.org