Consiliul Internaţional al Dansului  CID

 

Consiliul Internaţional al Dansului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1973, în cadrul UNESCO, şi reprezintă toate formele dansului din toate ţările lumii.

Este un forum mondial care are în componenţa sa organizaţii internaţionale, naţionale, locale şi persoane care îşi defăşoară activitatea în domeniul dansului.

Reprezintă arta dansului şi cooperează cu centrul UNESCO, agenţii naţionale, organizaţii internaţionale şi instituţii.

Pot deveni membrii ai CID asociaţii, şcoli, companii şi persoane care îşi defăşoară activitatea în domeniul dansului.

 

Principalele caracteristici

-  CID este o organizaţie strict non-profit. Funcţionarii săi nu primesc nici un onorariu, ei acoperind, frecvent, diferite cheltuieli pentru a-şi desfăşura activitatea.

-  CID este o organizaţie necomercială.

-  CID invită persoane, instituţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul dansului să i se alăture.

-  Este o organizaţie nediscriminatorie, reflectând principiile Naţiunilor Unite şi ale UNESCO. Este o organizaţie deschisă tuturor apropiaţilor dansului, fară prejudecăţi rasiale, de sex, de religie, de statut social sau de apartenţă politică.

-  CID tratează toate formele dansului în mod egal. Nu promovează un anumit punct de vedere despre dans şi recunoaşte caracterul universal al artei dansului ca formă de educaţie şi recreare, ca subiect de cercetare.

 

                    Ce înseamnă:a fi membru CID?

 

Mai întâi, adeziunea dvs. este un gest faţă de familia planetară a dansatorilor- declaraţi astfel că faceţi parte din ea.

Este şi o recunoaştere a unităţii acestei arte – dansul ia forme infinite(de la balet  la butoh, de la bamba la…) care în varietatea lor constituie bogăţia sa.

Printre alte avantaje, membrii CID beneficiază de servicii ca:

-           Să primească încă de la adeziune un certificat semnat de Preşedinte, o insignă CID, un cadou de bun venit, postere, autocolante si alte materiale.

-           Să ia parte la festivaluri internaţionale, la congrese, ateliere, concursuri şi alte acţiuni                                                    organizate de membri.

-           Să fie informaţi despre burse, despre invitaţii pentru a evolua, a preda sau a ţine conferinţe, despre noile publicaţii,etc.

-           Să figureze cu prioritate în Anuarul Global al Dansului(peste 150000 de adrese, pe departe cel mai mare realizat vreodată în domeniul artelor).

-           Să adreseze cereri la biroul CID, care are un personal calificat ce lucrează cu orar complet şi care dispune de resurse şi de arhive foarte importante.

-           Să facă parte dintr-o reţea de mii de specialişti în peste 150 de ţări, disponibili de a fi utili altor membri ai CID.

-           Să beneficieze de reducere la publicaţii (reviste, cărţi, CD, video, CD-ROM, albume etc.)publicate de organizaţii membre.

-           Să vă sprijiniţi cererea pe lângă Comitetul Naţional UNESCO din ţara dvs. sau sponsori pentru a vă finanţa călătoria în străinătate pentru a vă reprezenta acolo ţara.

-           Să împărtăşiţi prestigiul „Naţiunilor Unite ale Dansului”, cum este adesea numit CID-ul.