Medzinárodný certifikát tanečných štúdií

CID program no. 16

 

Medzinárodný certifikát tanečných štúdií

 

Medzinárodná tanečná rada CID, oficiálny partner UNESCO, potvrdzuje výučbu tým, že ZDARMA ponúka medzinárodný certifikát tanečných štúdií.
http://cid-world.org/index.php/cid-programs/certification

Informácie:

1. Každá úroveň je minimálne 150 hodín vrátane hodín tanca, skúšok, predstavení, prednášok.

2. Škola, učiteľ a študent sú členmi CID.

3. Škola zašle vyhlásenie sekretariátu CID, že študent dokončil 150 hodín.

4. CID posiela formálnu certifikáciu na pergamenový papier, platný po celom svete. Pracovník odovzdá študentovi na špeciálnom ceremoniáli pergamen.

5. Po stupni 1 môže študent pokračovať na úroveň 2 (ďalších 150 hodín) a potom ďalších 150 hodín pre úroveň 3, podľa požiadaviek školy.

6. To platí pre všetky krajiny, pre všetky formy tanca.

7. Certifikácia je bezplatná, rovnako ako všetky služby poskytované CID.

Záruky

Iba CID môže ponúknuť spoľahlivé záruky, pretože je:
- oficiálny, uznaný vládami, partnerom UNESCO
- vo svete vo viac ako 170 krajinách
- nezávislý od akýchkoľvek vplyvov alebo záujmov
- globálny, ktoré nie je prepojený s konkrétnou krajinou
- prísne neziskový, pričom nepoberá žiadne iné príjmy ako členské poplatky
- demokraticky riadený volenými úradníkmi,  ktorí nedostávajú žiadne odmeny
- pevne založený, s dlhou históriou 44 rokov
- kompetentný, ktorý spája odborníkov najvyššej úrovne
- zahŕňa absolútne všetky formy tanca

Charakteristika certifikácie CID
- Jednotnosť: rovnaké pre všetky krajiny.
- Overenie: otázky o certifikovaných študentoch potvrdzuje CID.
- Bezpečnosť: certifikáty vydáva centrálne sekretariát CID
- Výber: školy, učitelia a študenti sú členmi CID
- Rovnosť: všetky formy tanca, všetky tendencie
- Stabilita: nikdy sa nezmení
- Flexibilita: môže byť poskytnutá okrem iných kvalifikácií
- Bezplatnosť: vždy zadarmo

 

Detaily nájdete na:

http://cid-portal.org/certification/

http://cid-world.org/index.php/services/certify-your-students

https:/www.facebook.com/groups/1669368256675201/

 

 

Postup pri Medzinárodnej certifikácii tanečných štúdií
 1. Učiteľ alebo riaditeľ školy je CID členom.2. Škola je CID členom, nominovaná učiteľom.

  3.  Učiteľ pošle vyplnený formulár pre každého študenta, ktorý ukončil 150 hodín tréningu.

  4.  Študenti sú prijatí do CID ako študenti, nominovaní učiteľom.

  5.  Výkonný sekretariát CID pošle do školy medzinárodný certifikáciu.

  6.  Riaditeľ školy alebo dôležitá osobnosť mesta predá pergamen študentom na špeciálnom ceremoniáli.

  7.  Študent môže pokračovať ďalších 150 hodín, napríklad: Balet Level 5, Tango Level 2, Tanečná terapia Level 3.

  8.  Za predpokladu 38 pracovných týždňov za rok:
  4 hodiny týždenne x 38 týždňov = 152 hodín, to znamená úroveň za 1 rok
  2 hodiny týždenne x 38 týždňov = 76 hodín ročne, to znamená úroveň za 2 roky
  1 hodina týždenne x 38 týždňov = 38 hodín ročne, to znamená úroveň za 4 roky.

  9.  Celkové náklady sú len členské poplatky: pre učiteľa + pre školu + pre členstvo každého študenta. Certifikácia je bezplatná.

 

 

Detaily nájdete na: http://www.cid-portal.org/certification/

http://cid-world.org/index.php/services/certify-your-students

 

Údaje študenta pre certifikáciu

Za každého študenta/tanečníka, ktorého nominujete na medzinárodnú certifikáciu tanečných štúdií zašlite jeden formulár.

Úplné meno študenta:
Poštová adresa študenta:
E-mailová adresa študenta:
Telefón:
Mobilný telefón:

Typ tanca:
Úroveň:
Názov školy:
Meno učiteľa:

Poznámky:

- Celkové náklady sú len členské poplatky: pre učiteľa + pre školu + pre každého študenta. Certifikácia je bezplatná.

- Údaje písané tučným písmom budú vytlačené v angličtine na pergamene pre certifikáciu. Ujistite sa, že pravopis je správny.

- Typ tanca musí byť len jeden, napríklad: balet alebo tango alebo spoločenské tance alebo tanečná terapia, atď., písané v angličtine.

- Úroveň musí byť uvedená číslom, to znamená 1 alebo 2 alebo 3. Každá úroveň je 150 hodín. Nie viac ako jedna certifikácia za rok.

- Dokumenty sa posielajú do školy, nie na adresy študentov.

- Požiadajte študentov o potvrdenie svojej e-mailovej adresy na adrese: www.cid-portal.org/validation

- Ujistite sa, že slávnostnému udeľovaniu prináleží dôležitosť medzinárodnej certifikácie. Pozvite rodičov, osobnosti, novinárov, úradníkov. Uverejnite fotografie z udeľovaia na stránke Facebook: https: /www.facebook.com/groups/1669368256675201/