تاریخچه

 تاریخچه

انجمن بین المللی رقص با تشویق و حمایت یونسکو تاسیس شد. مجلس موسسان در 12 نوامبر 1973 در پاریس در مقر اصلی تشکیل شد. طراح معروف رقص آلمانی کورت یوس اولین رئیس منتخب بود. نشست های قانونی بعدی در 1975 و 1982 در استکهلم، 1977 در کلن، 1980 لندن و 1984 در پاریس برگزار شد.

انجمن بین المللی رقص را یونسکو رسما سازمان غیر دولتی معرفی کرده است که تمام انواع رقص را معرفی می کند. کنفرانس عمومی یونسکو در ماه می 1975 این رسمیت را اهدا کرد و از آن به بعد در فواصل منظم بر آن صحه نهاد.

اگرچه یونسکو، انجمن بین المللی رقص را به طور کامل به رسمیت می شناسد، این سازمان کاملا مستقل است و بخش یا جزیی از خدمات یونسکو نیست.