APLIKACJA

  1. Przesłanie profesjonalnego CV, opisującego aktywności związane z tańcem
  1. Po akceptacji kwalifikacji przez władze organizacji – przesłanie do CID składki członkowskiej
  1. Otrzymanie certyfikatu podpisanego przez Prezydenta organizacji, potwierdzającego członkostwo w CID w bieżącym roku. Przesłane zostają również odznaka CID, upominek oraz różnorodne materiały promocyjne.
  1. Członkowie otrzymują regularnie zawiadomienia o stypendiach, grantach, zaproszeniach na widowiska, konferencje, festiwale i inne międzynarodowe uroczystości zainicjowane przez członków CID rozsianych po całym świecie.

Członek CID podaje swój numer identyfikacyjny CID, gdy zgłasza się na wyżej wymienione wydarzenia.

  1. Bliższe informacje można uzyskać na stronie: www.cid-portal.org

 

Składka członkowska

Osoby prywatne:                                                                55 euro

Organizacje, firmy, szkoły, zespoły, festiwale, gazety,

organizatorzy zawodów, stowarzyszenia, federacje itp.:  110 euro

Studenci (osoby poniżej 25 roku życia):                           30 euro

 

Zawartość przesyłki wysyłanej po wpłacie składki członkowskiej:

-  List od Prezydenta CID, informujący o rocznym członkostwie

-  Poświadczenie wpłaty

-  Odznaka organizacji, którą można nosić przy wszelkich okazjach

-  Naklejki organizacji, np. do przyklejenia na szybie samochodu czy wejścia do szkoły

-  Plakaty kongresów CID jako ozdoba ścienna

-  Różnorodne upominki, zwykle książka, DVD, inne materiały papierowe

Prosimy wpisać swoje pełne imię i nazwisko lub numer członkowski w tytule wiadomości mailowych, aby możliwe było odróżnienie wiadomości członków od spamu.

Wpłaty czekiem na rzecz CID należy przesyłać na adres:

International Dance Council  -  Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953    Mob. +33 6 1155 3111

www.cid-portal.org      ExecSec@cid-portal.org

 

 

Sposoby przesłania składki członkowskiej CID

a) Przesyłka poprzez Western Union, Moneygram lub PayPal.com

Prosimy o przesłanie informacji niezbędnych do identyfikacji płatności.

b) Przesłanie czeku euro (osoby prywatne – 55 euro, organizacje – 110 euro). Czek można zrealizować także w dolarach.

c) Przelew bankowy (należy dopłacić kwotę opłat bankowych i dołączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty z banku, abyśmy mogli zidentyfikować Państwa płatność).

 

Potwierdzamy wpłatę natychmiast po jej otrzymaniu.

Konto bankowe:

International Dance Council - CID

Banque Société Générale

UNESCO, 7 place de Fontenoy, FR-75352 Paris 7, France

IBAN:  FR76-30003-03301-00037270333/29

BIC:  SOGEFRPP

 

International Dance Council  -  Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953    Mob. +33 6 1155 3111

www.cid-portal.org      ExecSec@cid-portal.org