SEKCJE

FUNKCJE

 

Rządy (narodowe, regionalne i lokalne), sponsorzy (prywatni i publiczni) oraz media (gazety, magazyny, radio, telewizja) to trzy najistotniejsze grupy gremiów wpływające w praktyce na naszą sztukę. Osoby zawodowo zajmujące się tańcem napotykają na wiele problemów w indywidualnym kontakcie z w/w gremiami a rezultaty tych starań pozostają niewielkie. Proponujemy lepszy sposób: Sekcje CID reprezentujące wszystkie formy tańca, wszystkie poziomy, wszystkie funkcje.

   Zapraszam wszystkich tancerzy by dołączyli do International Dance Council i utworzyli Sekcje CID. Sekcje te będą zdolne stawiać czoła zasadniczym kwestiom dotyczącym tańca. Dzięki Sekcjom, oficjalnie zarejestrowanym podmiotom, wszyscy tancerze mogą ukształtować lepsze warunki pracy ze swoją sztuką. Będą mogli ubiegać się o odpowiednie regulacje rządowe, stosowne wsparcie sponsorów, jak również satysfakcjonującą obecność w mediach.

   Proponujemy zastąpienie działania w pojedynkę troską o wspólne dobro. Każdy z nas dążył do zdobycia „okruchów” – poprzez wspólną pracę zwiększymy rozmiar całego „ciasta”.

   CID nie jest oczywiście unią handlową ale Sekcje CID mogą wywierać presję na poziomie lokalnym i narodowym. Ich siła wynika z tego, że reprezentują całe spektrum sztuki tańca. Mogą przekonać środowiska, w których rozwijają się tancerze, że ich sztuka jest istotna dla dobra całego społeczeństwa.

                                                             Profesor Alkis Raftis

                                                                     Prezydent