STRUKTURA

MIĘDZYNARODOWA RADA TAŃCA  CID

 

   CID (Conseil International de la Danse)  jest oficjalną organizacją patronacką dla wszystkich form tańca na całym świecie.

   Została założona w 1973 roku przy siedzibie UNESCO w Paryżu i jest organizacją pozarządową.

   Stanowi światowe forum kontaktu międzynarodowych, narodowych i regionalnych organizacji, jak również osób prywatnych zaangażowanych w taniec.

   CID reprezentuje sztukę tańca i jest uznawana przez UNESCO, rządy narodowe i regionalne, międzynarodowe organizacje i instytucje.

   Członkami organizacji są uznane organizacje, stowarzyszenia, federacje, szkoły, firmy i osoby prywatne w 170 krajach.

 

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI

 

   CID jest organizacją patronacką, rozwijającą się na różnych poziomach, dzięki działalności swoich członków. Nie jest powiązana z żadną konkretną szkołą tańca, firmą, federacją czy inną instytucją. Nie organizuje festiwali, warsztatów ani konkursów tanecznych.

   Jest organizacją ściśle niekomercyjną, nie oferuje żadnych produktów na sprzedaż. Jest niezależna od wszelkich rządowych, politycznych i ideologicznych oraz gospodarczych wpływów.

   CID traktuje jednakowo wszystkie formy tańca. Nie promuje żadnej określonej wizji tańca, uznając jego uniwersalny charakter za formę sztuki, stanowiącej pole do wszechstronnej eksploracji.

   Jest organizacją uznającą wartości ONZ i UNESCO i otwartą przez to na wszelkie formy interpretacji tańca, bez względu na rasę, płeć, religię, przynależność polityczną czy status społeczny tancerzy.

   CID jest organizacją zarządzaną demokratycznie a jej władze wybierane są co cztery lata przez wszystkich członków. Zarząd organizacji nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

   Członkami CID jest ponad 400 organizacji (federacje, szkoły, firmy, festiwale itp.) i ponad 3000 osób prywatnych (choreografowie, nauczyciele tańca, historycy tańca, krytycy itd.) w 170 krajach, wśród nich ponad 200 profesorów uniwersyteckich i dalszych 100 doktorów zajmujących się tematyką tańca.

   Jest otwarta na nowych członków. Przyjmuje organizacje, instytucje i osoby prywatne o odpowiednich kwalifikacjach.