PROCEDURĂ

 

O asociaţie trebuie să indeplinească următoarele condiţii pentru a fi recunoscută ca Sectie CID:

  1. Să fie creată de un număr suficient de membri activi ai CID într-o ţară membră UNESCO sau într-o diviziune administrativă a unei astfel de țări. Pentru țări mici, numărul membrilor fondatori cerut poate fi limitat la 50 de Comitetul Executiv al CID, dar nu poate in nici un caz fi mai mic de 20 membri CID. În cazul unei diviziuni administrative (stat federal, provincie, judeţ, regiune) a ţării, 20 membri activi ai CID sunt necesari pentru a fonda Secţia.
  1. Să ceară recunoaşterea de către autorităţile guvernamentale, sau de Comisia Naţională pentru UNESCO, ca organism reprezentând toate aspectele dansului din ţară sau din diviziunea administrativă.
  1. Să fie reprezentativă pentru toate formele de dans (teatral, social, tradiţional, etc.),pentru toate practicile (spectacol, învăţământ divertisment, cercetare, etc.), cât şi pentru toate zonele din regiune. Întinderea membrilor săi trebuie să reflecte acest caracter reprezentativ.
  1. Să susţină o politică activă în scopul de a atrage noi membri pentru CID. Să accepte ca orice refuz de acceptare de membri de către Sectie să fie adus în faţa Comitetului Executiv al CID, a cărui decizie Secţia se angajează să o respecte.
  1. Să asigure resursele financiare proprii şi funcţionarea unui secretariat capabil să răspundă cererilor, atât din ţară cât şi celor dinafara ţării. Să trimită în fiecare an Comitetului Executiv CID un raport de activităţi, lista membrilor săi şi un raport financiar.
  1. Să menţină contactul cu autorităţile guvernamentale competente din ţara sa, cât şi cu Comisia Naţională pentru UNESCO. Să informeze regulat pe membrii săi de activităţile CID.
  1. Înafara membrilor CID, asociaţia recunoscută ca şi secţie a CID poate avea membri locali, ca membri de sprijin sau membri de onoare. Aceşti membri nu sunt asimilaţi ca membri CID; ei nu se bucură de drept de vot în Adunarea Generală A Secţiei, şi nu pot fi aleşi.
  1. În timpul Adunării Generale CID, fiecare Secţie este reprezentată mai întâi de preşedintele său sau, in lipsa lui, de un alt membru al Secţiei, acreditată de preşedintele Secţiei.
  1. Pentru a fonda o Secţie a CID, toţi membrii activi ai CID din regiune sunt invitaţi de preşedintele CID la o reuniune. Acolo ei semnează actul de fondare al Secţiei, care va fi trimis la secretariatul CID cu statutele sale. Preşedintele CID numeşte atunci un Comitet Executiv interimar. După constituirea Secţiei potrivit legilor în vigoare, Preşedintele interimar convoacă pe toţi membrii CID din regiune la o Adunare Generală pentru a alege un Preşedinte, doi Vice – Preşedinţi, un Secretar General, şi un Trezorier, pe patru ani. Atunci Secţiunea funcţionează ca asociaţie independentă aplicând politica generală a CID. Ea se măreşte atrăgând noi membri pentru CID; ea menţine un contact cu autorităţile guvernamentale şi cu sponsori privaţi, caută fonduri şi subvenţii, întreprinde acţiuni de interes general pentru membrii săi.
  1. Consiliul Naţional al Dansului al CID dintr-o ţară se compune din membrii Comitetelor Executive din toate Secţiile CID din ţară. Ele aleg între ele pe cei cinci membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Naţional al Dansului CID.